Medlem i All That Jazz - www.all-that-jazz.dk - som er en sammenslutning af østdanske jazzklubber. - Klubberne har et entresamarbejde, hvilket betyder at medlemmer i klubber tilknyttet All That Jazz kommer ind til arrangementer i øvrige klubber i entresamarbejdet til medlemspris.

.

Jazzclub Saint Louis
CVR: 29705194

Stiftet den 25.02.1959


Foreningens formål:


er at have noget
god og glad jazz i
hyggeligt samvær
med andre jazz
interesserede,


samt at få nogle
kendte solister til
at spille til vores
arrangementer.

..

Jazzclub Saint Louis

..

Medlemsblad for
Jazzclub Saint Louis

udkommer
3-4 gange årligt.

Oplag 500 stk.

Næste blad nr. 3
år 2019

Deadline for materiale:

02.12.2019

Udkommer:
December 2019

Indlæg til jazzbladet
kan sendes til:
niels.skov@mail.dk