Formandens side

.

Vordingborg - 21 December 2018
.
Hej Jazzvenner

2018 går på hæld – og et fantastisk jazz-år har det været i Jazzclub Saint Louis.

Masser af gode jazzoplevelser kombineret med en fantastisk flot opbakning fra jer medlemmer og gæster.

En stor tak til jer alle og stor tak til alle sponsorer for støtten i 2018.

Stor tak til bestyrelsen for flot arbejde.

En speciel tak til Ejgil Grønholdt for gode indlæg og efteranmeldelser til jazzbladet. 

Og så bliver det 2019 – et år hvor jazzklubben fylder 60 år!! – Det fejrer vi med et fantastisk musikprogram HELE året. – Glæd jer med mig.

1.2.2019 har vi generalforsamling. – Vi mangler et par emner til bestyrelsen. – så hold jer endelig ikke tilbage.  – Kontakt mig.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et fantastisk Nytår 2019.
.

Mange Jazzhilsener.
Niels H. Skov
.
Formand.

Niels H. Skov .