Arrangementer

.

.

Generalforsamling m/JENSENS JAZZ SERENADERS

Fredag den 01 Februar 2019 kl. 20.00 på Restaurant Det Gyldne Steakhouse

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år
a) På valg er Peter Garbul.

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Marianne Stæhr, Anne-Marie Petersen og Flemming Simonsen 

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Boye Garbul og Knud-Erik Jensen.
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen.

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Finn Larsen.
.
8. . Eventuelt.
.
.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning
ved tilmelding på tlf. 5537 3232 eller 2627 0237.

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Generalforsamling vel overstået - SÅ SKAL DER JAZZES.

I forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling i Jazzclub Saint Louis kommer Jensens Jazz Serenaders til Vordingborg.

Det er efterhånden blevet til en tradition at bandet spiller efter generalforsamlingen. Det bliver med Ole Olsen – klarinet & sax, Nina Ehrenstråle – banjo, vocal & pift, Erling Rasmussen – klaver og vokal, Nan Ehrenstråle – bas.

Musikken er traditionel jazz. Det er en blanding af evergreens og alle de velkendte jazzklassikere fremført med swing, kollektiv improvisation, begejstring, humor og anarki.

Alle sange med en fin melodi har mulighed for at komme med på repertoiret, det er rytmen, beatet og swinget som får musikken til at blive til jazz.

VEL MØDT.

.

.

Referat af Generalforsamling 
Fredag 01 februar 2019 på Restaurant Det Gyldne Steakhouse, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Lillian Olsen. Stemmetællere blev  Lone Foli  og Hilmer Ringer. Der var 62 stemmeberettigede til stede.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.

2018 blev et godt og særdeles hyggeligt år i Jazzklubben – hvor jeg synes, at stemningen har været helt i top hele året (helt jeres fortjeneste).

Særdeles dejligt er det, at økonomien er stabil (mere om det fra kassereren) og derfor har vi troen på, at Jazzclub Saint Louis kan fortsætte med at være hjemsted for den traditionelle jazz i Vordingborg i mange år fremover og skaffe jer rigtig mange gode musikoplevelser.

Facebook gruppen har en fin aktivitet og vi er allerede oppe på 83 venner – rigtig flot. Et godt supplement til hjemmesiden og samtidig stedet hvor I kan dele gode jazzoplevelser (også udenfor jazzklubben) med alle os andre.

2018 var et fint jazzår med rigtig gode jazzoplevelser i klubben som:

05. jan - Goosetown Jazzband

02. feb - Generalforsamling med Jensens Jazz Serenaders

02. mar - Miriam Mandipera & Danish Jazzfriends

06. apr - Dixie for You

04. maj - Tribute to Papa Bue - UDSOLGT

07. sep - Tobacco m/Sine - UDSOLGT

05. okt - Finney’s Jazzmen

02. nov - Spirit of New Orleans

Personligt var jeg rigtig tilfreds med, at vi havde fået sammensat et godt varieret program og samtidig med høj kvalitet.

2019 – året hvor vores jazzklub fylder 60 år - er allerede i gang og blev traditionen tro startet op med Goosetown Jazz Band med et flot fremmøde og rigtig god stemning og fortsætter i dag med Jensen’s Jazz Serenaders – denne gang med Ole Olsen på klarinet og sax.

Resten af det flotte 2019 jubilæums-program er fastlagt og fremgår af programkalenderen i jazzbladet. – Vi byder på Henning Munk & Plumperne, Chris Tanner & Ragstretch, Second Line Jazzband, Tobacco m/Sine, Hans Ingelstam Jubilæumsband og slutter med Copenhagen Washboard Five.

Til slut en stor tak til medlemmerne for opbakningen i 2018 – ligeledes en stor tak til vore sponsorer – såvel annoncører i Jazzbladet som præmiesponsorer til vort lotteri. Tak til Det Gyldne Steakhouse for at skabe en god ramme om vore arrangementer. – En rigtig stor tak til Vordingborg Kommune for støtten og ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et fint samarbejde i 2018.

Generalforsamlingen godkendte hurtigt beretningen.
. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Peter Garbul fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud på ca. 1400 kr.

Regnskabet blev godkendt
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Valg af kasserer for 2 år.
På valg var Peter Garbul som blev genvalgt
b) . Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg var Marianne Stæhr, Flemming Simonsen og Anne-Marie Petersen. Marianne Stæhr og Anne-Marie Petersen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Boye Garbul og Birgit Meerson – Flemming Simonsen blev genvalgt.
c) . Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
På valg var Knud-Erik Jensen og Boye Garbul. Knud-Erik Jensen blev genvalgt, og da Boye Garbul var valgt til bestyrelsen, blev Mariane Stæhr valgt som suppleant.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen modtog genvalg og blev valgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Finn Larsen modtog genvalg blev valgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.

Dirigent Jens Olsen sluttede som sædvanlig generalforsamlingen af med nogle af sine lune vittigheder, og bad samtidig om at man evt. fandt en ny dirigent til næste år.

- og så var der jazz med Jensens Jazz Serenaders.
.
For referatet
02.02.2019
Lillian Olsen 
Godkendt
02.02.2019
Jens Olsen, Dirigent
. . .


.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk

.
JENSENS JAZZ SERENADERS
.
Jensens Jazz Serenaders
.