Arrangementer

.

.

Generalforsamling m/Jensens Jazz Serenaders

Fredag den 03 Februar 2017 kl. 20.00 på Restaurant Det Gyldne Steakhouse

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år
a) På valg er Knud-Erik Jensen. (modtager ikke genvalg).

b) Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Marianne Stæhr, Flemming Simonsen og Anne-Marie Petersen.
b) Alle 3 modtager genvalg.

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Bodil Hansen og Boye Garbul. Bodil modtager ikke genvalg.
c) Boye modtager genvalg.
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Finn Larsen (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.
.
.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning
ved tilmelding på tlf. 5537 3232 eller 2627 0237.

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Generalforsamling vel overstået

SÅ SKAL DER JAZZES MED JENSENS JAZZ SERENADERS.

VEL MØDT.

.

.

Referat af Generalforsamling 
Fredag 03 februar 2017 på Restaurant Det Gyldne Steakhouse, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Lillian Olsen. Stemmetællere blev Hilmer Ringer og Kurt Beenfeldt. Der var 52 stemmeberettigede.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.

Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år
2016 blev et godt og særdeles hyggeligt år i Jazzklubben – hvor jeg synes at stemningen har været i top hele året (helt Jeres fortjeneste.)

Særdeles dejligt er det, at den forbedring i økonomien vi oplevede i 2015 er fortsat og tilmed forstærket i 2016 (mere om det fra kassereren) og derfor har vi troen på at Jazzklub Saint Louis kan fortsætte med at være hjemsted for den traditionelle jazz i Vordingborg i mange år fremover og skaffe Jer rigtig mange gode musikoplevelser.

Vi startede en Facebook gruppe op i 2015 – hvor der er fin aktivitet og hvor vi allerede nu er oppe på 54 venner. Et godt supplement til hjemmesiden og samtidig stedet hvor I kan dele gode jazzoplevelser (også oplevet uden for jazzklubben) med alle os andre. P.T. er det mest formanden, som føder siden med indlæg – det må der gerne laves om på. – så bare kom i gang.

Et fint jazzår med rigtig gode jazzoplevelser i klubben som:

08. jan - Goosetown Jazzband

05. feb - Generalforsamling med Jensens Jazz Serenaders

04. mar - Norbert Susemihls Gumbo Jazz Band

01. apr - Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard

13. maj - Tobacco m. Signe -  UDSOLGT

02. sept. - Peruna Jazzband

07. okt. - Hans Knudsens Jump Band

04. nov. - Tribute to Papa Bue -  I DEN GRAD UDSOLGT

Personligt var jeg rigtig tilfreds med, at vi havde fået sammensat et godt varieret program og samtidig med høj kvalitet.

2017 er allerede i gang og blev traditionen tro startet op med Goosetown Jazz Band med et fint fremmøde og fortsætter i dag med Jensen’s Jazz Serenaders

Resten af 2017 programmet er fastlagt og fremgår af programkalenderen i jazzbladet. – Vi byder på Henning Munk og Plumperne, Spirit of New Orleans, Tobacco (obs uden Sine), Susemihl Joyful Gumbo, Bayous og slutter med Blå Mandag m. Lisa Bentzen.

Vores dygtige kasserer Knud-Erik Jensen har desværre besluttet at han er nødt til at trappe ned på sine bi-jobs – så vi skal have valgt ny kasserer i dag. Heldigvis har Knud-Erik lovet at tage en tørn som suppleant, så den nye kasserer kan blive hjulpet godt i gang. En stor tak til Knud-Erik for den store indsats han har ydet.

Til slut en stor tak til medlemmerne for opbakningen i 2016 – ligeledes en stor tak til vore sponsorer – såvel annoncører i Jazzbladet som præmiesponsorer til vort lotteri. Tak til Det Gyldne Steakhouse for at skabe en god ramme om vore arrangementer. – En rigtig stor tak til Vordingborg Kommune for støtten og ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et fint samarbejde i 2016.

Generalforsamlingen godkendte hurtigt beretningen under stort bifald.
. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Knud-Erik Jensen fremlagde regnskabet, der udviste et flot overskud på kr. 21.292,44. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Valg af kasserer for 2 år. På valg var Knud-Erik Jensen som ikke modtog genvalg, Bestyrelsen foreslog Peter Garbul som blev valgt.
b) . Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg var Marianne Stæhr, Flemming Simonsen og Anne-Marie Petersen som alle modtog genvalg, og blev valgt.
c) . Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg var Bodil Hansen og Boye Garbul. Bodil Hansen modtog ikke genvalg og i stedet blev Knud-Erik Jensen valgt ind. Boye Garbul blev genvalgt.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen blev genvalgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Finn Larsen blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Der var ikke noget under eventuelt.

Dirigent Jens Olsen sluttede som sædvanlig generalforsamlingen af med nogle af sine lune vittigheder.

Afslutningsvist takkede formanden for god ro og orden – samt dirigenten for veludført arbejde. – Ligeledes takkede han Knud-Erik Jensen for 4 års flot kasserer-arbejde og overbragte en gave på klubbens vegne.

- og så var der jazz med Jensens Jazz Serenaders.
.
For referatet
04.02.2017
Lillian Olsen 
Godkendt
04.02.2017
Jens Olsen, Dirigent
. . .

Ca. 70 medlemmer og gæster var mødt op til den årlige generalforsamling i Jazzclub Saint Louis. - De fik en dejlig aften med en hurtig gennemført generalforsamling(referatet efterfølgende) - og herefter 3 herlige sæt med Jensens Jazz Serenaders der som altid leverer et flot varieret repertoire med stor professionalisme og entusiasme.
Tak til alle for en dejlig aften.

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk
.
Jensens Jazz Serenaders
Jensens Jazz Serenaders
.