Arrangementer

.

.

Generalforsamling m/New Or'Nielsen

Fredag den 05. februar 2010 kl. 20.00 i Medborgerhuset

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af formand for 2 år.
a) På valg er Lone Foli (modtager genvalg)

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Lillian Olsen og Dorrit Johansen
b) (begge modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Kaj Christoffersen og John Hemmingsen
b) (begge modtager genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Lone Skov (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning ved tilmelding til Medborgerhuset på tlf. 5537 0272

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Efter generalforsamlingen er der underholdning ved NewOr’Nielsens Hot Five.

.

.

Referat af Generalforsamling
fredag den 5. februar 2010 i Kirkeskoven, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Helle Hemmingsen. Stemmetællere blev Minna og Kurt.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.

Lone Foli fortalte, at vores jubilæumsår 2009 havde været et rigtigt travlt år for bestyrelsen, men også et meget spændende år, for det er jo ikke mange jazzklubber, der kan fejre 50 års jubilæum.

Vi startede den 16. januar - traditionen tro med ingen andre end vores husorkester ”Goosetown Jazzband”, hvor vi sagde farvel til Charly, der stoppede i orkestret. Det blev en super aften med ca. 250 deltagere.

Den 6. februar var der Generalforsamling, og bagefter spillede NewOr’Nielsen samt et helt specielt orkester, som vi i anledning af jubilæet havde fået sat sammen, nemlig Dixieland Youngsters - det orkester som i sin tid var det første orkester, der spillede i vores jazzklub. Det blev en rigtig fornøjelig aften. Flere af orkestrets medlemmer spiller i dag, men ikke sammen. En enkelt har overhovedet ikke rørt et instrument i 30 år.

Besætningen bestod af:

Jan Rasmussen - trompet
Per Larsen - trombone
Frank Bundgård - klarinet
Torsten Svendsen - historiefortæller (spillede førhen klaver)
Leif Bjergborg - bas
Fin Ambus og Svend Brorson - trommer

Også et rigtig godt jam mellem de to orkestre.

Den 27. februar var også en særlig aften, for den 25. februar fyldte klubben 50 år. Så den aften havde vi valgt at fejre vores fødselsdag med Skandinavian Old Stars i et lukket arrangement for medlemmer og sponsorer. Der blev serveret røde pølser og fadøl, og så gik orkestret i gang med at spille til kl. 22.00 - det blev en rigtig god jubilæumsaften.

Den 6. marts havde vi endnu et specielt arrangement, hvor vi sammen med det hollandske orkester, Dutch Swing College Band, fik en forrygende aften i Medborgerhuset. Ca. 200 var mødt op for at høre jazz i verdensklasse - og det blev leveret.

Den 3. april optrådte Kansas City Stompers, som er et af de ældste orkestre i landet. Med sig havde de multikunstneren Gunhild Carling på trompet, trombone, sækkepibe, stepsko, mundharmonika og megafon-sang - hun kan det hele.

Traditionen tro spillede Søren Sørensens Swing Cats op til dans den 1. maj. De leverede som sædvanlig varen.

Den 19. juni var igen et ekstra arrangement. Vi holdt 100 års jubilæum på tværs af Storstrømmen og kaldte det ”Storstrøms Jazz” - et navn der nu er blevet registreret, hvis vi skulle afholde flere arrangementer. Det er et samarbejde med
Præstø Jazzclub, som blev 30 år, Riverside Jazzclub fra Nykøbing F., som fyldte 20 år, og vore Jazzclub Saint Louis, som jo fyldte 50 år - i alt 100 års jazzjubilæum på tværs af Storstrømmen. Under spisning og modtagelse spillede duoen Preben Nissen og Ole Sterndorff. Efter spisningen var det Tobacco, der var ved at vælte Medborgerhuset. Det er et utroligt populært band. Derefter kom Paul Harrison og Band, og det blev en helt forrygende aften, som tåler gentagelse. Vi takker for et rigtig godt samarbejde med Præstø og Nykøbing F. jazzklubber.

Den 18. juli var der Havnejazz som sædvanlig i samarbejde med Ro- og Kajakklubben. Der var også denne gang et rigtig godt fremmøde (- og en god økonomi), og musikken var helt i top med Goosetown Jazzband og Tobacco. Den dejlige mad var lagt i det bedste hænder hos Jette og Kompagni, som vi siger tak.

Efteråret startede den 4. september med et af vores mest elskede orkestre Spirit of New Orleans, som var selvskrevne i vores jubilæumsår. De var som altid helt på toppen.

Den 2. oktober kunne vi gense Neanders, som leverede en koncert helt i top og ud over scenekanten.

Den 6. november havde vi endnu et dejligt gensyn med Majken og Fjeldtetten m/Mogens Johansen og en meget begejstret fanklub. Orkestret havde i dagens anledning en ekstra sangerinde med - Katja.

Den 26. december blev afslutningen af vores jubilæumsår lagt i hænderne på den altid populære ”Paul Harrison og Band med Camilla Ernen - og det blev en rigtig god afslutning.

Formanden berettede dernæst, at vi i 2009 havde søgt 21 fonde, virksomheder og private personer om tilskud til jubilæet. Vi havde fået lys- og lydanlæg fra
Tuborg-fonden. Fra Nordea-fonden til klaver. Kr. 10.000 fra Vordingborg Kommunes Kulturforvaltning, De frie midler, til arrangementet med Dutch Swing College Band samt kr. 1.000 fra Advokat Ole Poulsen.

Lone Foli sagde derefter tak til Henrik for god mad og husly i Kirkeskoven og for det store arbejde i forbindelse med de afholdte arrangementer. Også tak til alle vore sponsorer i bladet og ved vores lotterier i 2009.

I 2010 har vi følgende aktiviteter:

05. feb. . I dag Generalforsamling, bagefter NewOr’Nielsen and his hot 6
05..marts Burich-L’Etienne N.O. Ensemble
09. april Søren Sørensens Swing Cats
18. april Ekstra arrangement om søndagen med Vokalkompagniet (20 sangere) med Six City Stompers. Kl. 15.00 - 17.30 (2 x 50 min).
07. maj Second Line Jazz Band
24. juli Havnejazz med Goosetown og Tobacco
03. sept. Bjørn Ingelstamm Band
01. okt. Louisiana Jazz Band m/Daimi
05. nov. Mogens Johansen m/Sv. Asmussens Rytmegruppe
26. dec. Jazz Five

Lone Foli afsluttede beretningen med at sige tak til alle, som havde været med i vores jubilæumsår, især til alle medlemmerne som har bakket jazzklubben op. Også tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen under stort bifald.

. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bodil Hansen fremlagde regnskabet og nævnte, at vi havde fået tilskud fra
Nordea-fonden til et digitalkamera. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Formand Lone Foli genvalgtes for 2 år.
b) . De 2 bestyrelsesmedlemmer Lillian Olsen og Dorrit Johansen genvalgtes for 2 år.
c) . De 2 bestyrelsessuppleanter John Hemmingsen og Kaj Christoffersen genvalgtes for 1 år.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen blev genvalgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Lone Skov blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Der blev takket for genvalget, og forsamlingen klappede som tak til bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev igen gennemført på rekordtid, og Jens Olsen sluttede som sædvanlig af med et par vovede vittigheder.
.
For referatet
05.02.2010
Helle Hemmingsen
Godkendt
05.02.2010
Jens Olsen, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med New Or'Nielsen

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk
.