Arrangementer

.

.

JSL 50 ÅR - Generalforsamling m/Dixieland Youngsters

Fredag den 06. februar 2009 kl. 20.00 i Medborgerhuset

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år.
a) På valg er Bodil Hansen (modtager genvalg).

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Jan Sørensen, Kurt Nielsen og Niels Skov
b) (alle modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Kaj Christoffersen og John Hemmingsen
b) (begge modtager genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Lone Skov (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning ved tilmelding til Medborgerhuset på tlf. 5537 0272

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Efter generalforsamlingen er der underholdning ved
New or’Nielsens Hot Five og DIXIELAND YOUNGSTERS.

.

.

Referat af Generalforsamling
fredag den 6. februar 2009 i Kirkeskoven, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, næsten som sædvanlig. Han takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Som referent valgtes Dorrit Johansen og som stemmetællere Kurt og Marianne.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktiviteter for det kommende år.
Formand Lone Foli fortalte, hvordan året var gået. Nemlig som følger:
.
11..Januar.2008 . Goose Town Jazz Band, som sædvanlig helt i top.
01. Februar Generalforsamling - New or`Nielsen Hot Five.
07. Marts Phil Mason New Orleans All Stars.
30. Marts VU- Mr Acker Bilk og Kenn Ball and his Jazz Men - en 
nostalgisk koncert med nogle efterhånden ældre herrer, som vi nok ikke ser eller hører mere i Danmark.
04. April Ricardo Jazz Men.
16. Maj Søren Sørensens Swingcats.
19. Juli Havnejazz.
Goose Town og Tobacco og masser af regn.
05. September Hans Knudsens Jumpband.
27. September Chris Barber i VU.
En meget aktiv herre, en kanonkoncert.
03. Oktober Riverband.
07. November Vestre Jazzværk.
29. December Goodfellas.
.
Et program som bestyrelsen var stolte af at kunne præsentere. Vi ville gerne have set lidt flere medlemmer til de forskellige arrangementer, men dem der var mødt op fik en rigtig god oplevelse.

Vi takker Henrik og personale for rigtig god mad, husly - og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Så lidt videre til et spændende år, hvor vi har 50-års jubilæum.
Glæd jer til programmet - vi i bestyrelsen har lavet et program, som vi er stolte over at kunne præsentere - og håber selvfølgelig det vil falde i alles smag, så vi får en rigtig god tilslutning hele året.

Programmet er som følger:
.
16..Januar.2009 Goose Town Jazzband, og en tårevæddet afsked med Charley, - ca.250 personer.
06. Februar Generalforsamling New or´ Nielsen plus overraskelse, som vi hørte om senere.
27. Februar Skandinavian Old Stars kun for medlemmer og sponsorer. En rigtig hyggeaften på jazzklubbens startdato.
06. Marts Dutch Swing College Band.
03. April Kansas City Stompers med Gunhild Carling.
01. Maj Traditionen tro Søren Sørensens Swing Cats, så er bøgen sprunget ud!
19. Juni EKSTRA ARRANGEMENT - er et samarbejde mellem Præstø Jazzclub - Nykøbing F. Jazzclub (River Side), og selvfølgelig Jazzclub Saint Louis. Vi har fået registreret navnet: STORSTRØMS JAZZ - det skal bruges til dette arrangement, og til andre fælles opgaver. Denne aften starter vi op med Tobacco og derefter Paul Harrison Band and Guests.
18. Juli Havnejazz som sædvanen tro er med Goose Town og Tobacco.
02. Oktober Neanders.
06. November Majken og Fjeldtetten m/Mogens Johansen.
29. December Paul Harrison m/Camilla Ernen.

Lone slutter sin beretning med at rette en stor tak til vores sponsorer, og endnu en gang tak til Henrik og stab her i Medborgerhuset. Ligeledes en stor tak til alle frivillige, der har givet en hånd med i årets løb.

En speciel tak til Steen for uddeling af blade - og tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde.

Tak til alle de medlemmer, der trofast møder op, der er plads til mange flere!

Til slut ønsker hele bestyrelsen, at vi får et rigtig godt JUBILÆUMSÅR.

Generalforsamlingen godkendte beretningen under stort bifald.

. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bodil Hansen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.

Indkomne forslag - her var ingen.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes til det samme.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Kasserer Bodil Hansen blev genvalgt.
b) . Bestyrelsesmedlemmerne:
Jan Sørensen - Kurt Nielsen og Niels Skov. Alle genvalgt.
c) . Suppleanterne: Kai Christoffersen og John Hemmingsen genvalgt.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
Revisor Jørgen Larsen blev genvalgt og suppleant Lone Skov blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Dirigenten Jens Olsen takkede for god ro og orden og sluttede vanen tro med et par gode vits.
Generalforsamlingen var besøgt af ca. 60 deltagere, som tidligere havde nydt det traditionelle dejlige stegeflæsk/med det hele!

Formand Lone Foli sluttede af med at fortælle lidt om aftenens overraskelse, nemlig den rigtige optakt til vores jubilæumsår!
De gamle gutter, som startede klubben – DIXIELAND YOUNGSTERS var i aftenens anledning blevet samlet. De skulle spille for os, men havde næsten ikke tid! Rigtig mange minder skulle genopfriskes over stegeflæsket.
De kom dog i gang, og man skulle ikke tro, de havde været fra hinanden i ca. 40 år.

Vi må sande det gamle ordsprog:
”Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer.”

Det blev en rigtig flot times underholdning, og ingen havde lyst til at danse, musikken skulle bare nydes fuldt ud!

Efter dette indslag gik New or`Nielsen på, men de måtte jo ”jamme” med de ”gamle”, så det blev en fantastisk musisk oplevelse denne aften, til stor fornøjelse for alle de fremmødte medlemmer.

Tilstede ved generalforsamlingen var også Gregers Albjerg Jensen, som for rigtig mange år siden var ”fader” til Jazzklubbens logo (også kaldet Johnny Walker).
.
For referatet
06.02.2009
Dorrit Pollas Johansen
Godkendt
06.02.2009
Jens Olsen, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med Dixieland Youngsters

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk
.
DIXIELAND YOUNGSTERS - bandet, som Club Saint Louis blev bygget op omkring.
Besætningen på denne meget specielle aften bliver:
.
 
Jon Rasmussen . - . Trompet
Per Larsen . - . Trombone
Frank Bundgaard . - . Klarinet
Torsten Svendsen . - . Klaver
Leif Bjerborg . - . Banjo
Benny Jørgensen . - . Bas
Finn Ambus . - . Trommer
.
Derudover håber vi at se:

Klaus Boye Hansen der dengang var ansvarlig for Klubtryksager o.m.a.
.

DIXIELAND YOUNGSTERS

.
Dixieland Youngsters
New or' Nielsens
.