Arrangementer

.

.

Generalforsamling m/New Or'Nielsen

Fredag den 01. februar 2008 kl. 20.00 i Medborgerhuset

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af formand for 2 år.
a) På valg er Lone Foli (modtager genvalg)

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Lillian Olsen og Dorrit Johansen
b) (begge modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Kaj Christoffersen og John Hemmingsen
b) (begge modtager genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Lone Skov (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning ved tilmelding til Medborgerhuset på tlf. 5537 0272

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Efter generalforsamlingen er der underholdning ved NewOr’Nielsens Hot Five.

.

.

Referat af Generalforsamling
fredag den 1. februar 2008 i Kirkeskoven, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Helle Hemmingsen. Stemmetællere blev Kurt og Kurt.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
Lone Foli fortalte at vi i 2007 havde haft 10 arrangementer, og vi startede:
12. januar med Goosetown Jazzband med salen fuld.
02. februar havde vi Generalforsamling,
00. og derefter spillede Newor’Nielsen og Hot Five.
02. marts spillede Neanders Jazz Men.
30. marts var det Jazz Five.
04. maj spillede Søren Sørensens Swing Cats op til dans.
21. juli var der Havnejazz med Goosetown Jazzband og Tobacco,
00. og det var igen i år en kæmpe succes med ca. 700 gæster.

Efteråret startede den :
7. september med Spirit of New Orleans.
5. oktober havde vi besøg af Farmers.
2. november var det Blå Mandag. Paul Harrison (uden sangerinde p.g.a.
0. sygdom) sluttede sæsonen af i fin stil 2. juledag.

Alt i alt et alsidigt program med nye og gamle kendinge – en god blanding, synes bestyrelsen. Der har været enkelte aftener, hvor vi gerne havde set nogle flere medlemmer, men vi gik ud af 2007 med et godt resultat.

Programmet for 2008 er næsten fastlagt. Vi synes selv, at det er flot:
11. januar havde vi Goosetown Jazzband med hele 230 gæster.
01. februar Generalforsamling og derefter Newor’Nielsen og Hot Six.
07. marts bliver det Phil Masons New Orleans All Stars.
30. marts har vi et arrangement i V.U.’s teatersal med Mr. Acker Bilk
00. 0m/Kenny Ball and his Jazz Men. Billetter til dette arrangement sælges
00. over Billetnet, så hold øje med det.
04. april kommer Ricardos Jazz Men.
16. maj Søren Sørensens Swing Cats.
19. juli er der igen Havnejazz med Goosetown Jazzband og Tobacco. 

Til efteråret kommer:
05. september Hans Knudsens Jumpband.
03. oktober bliver det Riverband.
07. november Goodfellas.
26. december er ikke programlagt endnu.

Lone Foli afrundede beretningen med at sige tak til Henrik for god mad og husly i Kirkeskoven. Også tak til vore sponsorer og de frivillige, som har givet en hånd med i løbet af året. Især vil vi takke Steen, som gør et pokkers stort stykke arbejde med at uddele medlemsbladet og derved sparer klubben for en masse penge til porto. Bestyrelsen har besluttet, at Steen fremover skal have sit medlemskab af jazzklubben betalt. Tak til hele bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og tak til alle vore medlemmer, som trofast møder op til vore arrangementer. 

I 2009 har vi 50 års jubilæum. Bestyrelsen har stillet et forslag, men vi vil også meget gerne have nogle forslag fra vore medlemmer (brev eller e-mail), så vil vi gøre vort bedste for at opfylde dem.

Generalforsamlingen godkendte beretningen under stort bifald.

. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bodil Hansen fremlagde det fine regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen:

I anledning af 50-året for den første stiftelse af Jazzclub Saint Louis i 1959 foreslår bestyrelsen, at klubben reserverer en del af beholdningen på ca. kr. 30-40.000 til specielle arrangementer. Bestyrelsen vil søge at dække investeringerne ind gennem sponsorstøtte, men ønsker at have generalforsamlingens samtykke til de eventuelle ekstra omkostninger.

Godkendt.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Formand Lone Foli genvalgtes for 2 år.
b) . De 2 bestyrelsesmedlemmer Lillian Olsen og Dorrit Johansen genvalgtes for 2 år.
c) . De 2 bestyrelsessuppleanter John Hemmingsen og Kaj Christoffersen genvalgtes for 1 år.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen blev genvalgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Lone Skov blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Dorrit Johansen takkede for genvalgene og for det gode samarbejde i bestyrelsen. Vi glæder os til forberedelserne til jubilæet. 

Generalforsamlingen blev igen gennemført på rekordtid. Der var 35 fremmødte; lidt færre end der plejer at være. Jens Olsen sluttede traditionen tro af med en enkelt vittighed. 

Inden Newor’Nielsen startede, havde Lone Foli lige en lille overraskelse til os. Hun var for kort tid siden blevet ringet op af Thorsten Svendsen fra Præstø. Han spurgte, om vi var klar over, at vi den 25. februar 2009 har jubilæum. Det var vi. Men hvad hun ikke var klar over var, at Thorsten Svendsen havde været med til at starte Jazzclub Saint Louis. Thorsten var blevet inviteret til generalforsamlingen, og han blev nu udnævnt til æresmedlem og fik overrakt et meget fint diplom. Thorsten fortalte om klubbens sjove og primitive opstart for næsten 50 år siden, og det var en dejlig historie, som vi vil lægge på hjemmesiden.
.
For referatet
02.02.2008
Helle Hemmingsen
Godkendt
02.02.2008
Jens Olsen, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med NewOr’Nielsen

.
""Interessant var det, at generalforsamlingen fik besøg af en "ældre herre" - Torsten Svendsen, som var en af de oprindelige stiftere af "Club Saint Louis".

Stiftende generalforsamling blev afholdt på Othello Konditoriet den 25. Februar 1959.

Første arrangement var den 23.4.1959 og fandt sted på det daværende "Borggården" (nuværende Hotel Kong Valdemar) - som var spillested indtil september 1959 - hvor man skiftede til Kirkeskovspavillonen.""

Efter at maven var blevet godt fyldt med utrolig velsmagende stegt flæsk og persillesovs - generalforsamlingen vel overstået - kunne vi alle slappe af til et par timers god traditionel jazz i selskab med NEW OR'NIELSENS HOT SIX.

Tak til alle de fremmødte for en fin opbakning.

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk
.