Arrangementer

.

.

Generalforsamling m/New Or'Nielsen

Fredag den 02. februar 2007 kl. 20.00 i Medborgerhuset

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år
a) På valg er Bodil Hansen (modtager genvalg)

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Niels Skov, Kurt Nielsen og
b) Jan Sørensen (alle 3 modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Kaj Christoffersen og
b) John Hemmingsen (begge modtager genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Lone Skov (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.

Menuen er STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 18.30 være mulighed for spisning ved tilmelding til Medborgerhuset på tlf. 5537 0272.
Efter generalforsamlingen er der underholdning ved NewOr’Nielsens Hot Five

.

.

Referat af Generalforsamling
fredag den 2. februar 2007 i Kirkeskoven, Vordingborg

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Jens Olsen, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Helle Hemmingsen. Stemmetællere blev Lillian Olsen og Minna Bryde Nielsen.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
Lone Foli fortalte, at 2006 alt i alt havde været et godt år for Jazzklubben, hvor bestyrelsen havde gjort deres bedste for at få lavet et program, som kunne opfylde de flestes behov for rigtig god og dansevenlig jazz. Vi havde også et par nye orkestre, hvor vi gerne havde set lidt bedre tilslutning. I år måtte vi desuden flytte vore arrangementer fra Nyråd Kro, som lukkede, til Kirkeskoven i Vordingborg, hvor vi var glade for, at Henrik Rosenvinge var parat til at modtage os.

I 2006 havde vi 10 arrangementer, og vi startede:
Den 13. januar med Goosetown Jazzband på Nyråd Kro.
Den 3. februar havde vi Generalforsamling, og derefter spillede Newor’Nielsen, også på Nyråd Kro.
Den 3. marts var det første gang vi var i Kirkeskoven, hvor Jensens New Orleans Band spillede.
Den 7. april var det Spirit of New Orleans.
Den 5. maj spillede Søren Sørensen’s Swing Cats op til dans.
Den 22. juli var der Havnejazz med Goosetown Jazzband og Tobacco, og det var en herlig aften, hvor vejret var med os, og vi havde publikumsrekord, som gav en god skilling til kassen.

Efterårssæsonen startede:
Den 1. september med Goodfellas.
Den 6. oktober havde vi besøg af Bernadotte Swingers.
Den 3. november kom Fine Young Traditionals, hvor vi var lige lidt nok.
Majken & Fjeldtetten med Mogens Johansen sluttede sæsonen af 2. juledag. 

Programmet for 2007 er næsten fastlagt og ser således ud:
Den 12. januar havde vi Goosetown Jazzband, som gav den hele armen til et fuldt hus.
Den 2. februar Generalforsamling og derefter Newor’Nielsen.
Den 2. marts bliver det Neanders Jazzmen.
Den 30. marts Jazz Five.
Den 4. maj Søren Sørensen’s Swing Cats.
Den 21. juli er der Havnejazz med Goosetown Jazzband og Tobacco. 

Til efteråret kommer:
Den 7. september Spirit of New Orelans.
Den 5. oktober bliver det Farmers.
Den 2. november Blå Mandag, og 2. juledag ved vi endnu ikke, hvem det bliver.

Efteråret 2006 var knapt så godt, som vi kunne ønske os, men som vi vil høre fra vores kasserer, har vi haft et økonomisk godt år i jazzklubben.

Lone Foli afrundede beretningen med at sige tak for husly her i Kirkeskoven. Tak til alle hjælpere ved Havnejazz, især vore 2 kokke og alle andre frivillige, som har givet en hånd med i løbet af året. Også tak til vore sponsorer – både i medlemsbladet og til lotteriet. Tak til hele bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og tak til alle vore medlemmer, som trofast møder op til vore arrangementer. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen under stort bifald.

. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bodil Hansen fremlagde regnskabet og oplyste, at vi havde samme antal medlemmer som sidste år.

Regnskabet viste et dejligt overskud, takket være det vel besøgte Havnejazz.

Derudover har vi investeret i T-shirts, som er til salg for kr. 75,-/stk. 2 stk. for kr. 125,-

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.
. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Kasserer Bodil Hansen genvalgtes for 2 år
b) . De 3 bestyrelsesmedlemmer Niels Skov, Jan Sørensen og Kurt Nielsen genvalgtes for 2 år.
c) . De 2 bestyrelsessuppleanter John Hemmingsen og Kaj Christoffersen genvalgtes for 1 år.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen blev genvalgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Lone Skov blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen blev gennemført på 20 minutter, og Jens Olsen sluttede traditionen tro af med hele tre af sine lune historier og takkede for god ro og orden.
.
For referatet
04.02.2007
Helle Hemmingsen
Godkendt
04.02.2007
Jens Olsen, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med NewOr’Nielsen

.
Efter en veloverstået generalforsamling – var det tid til at fordøje den stegte flæsk og persillesovsen og til det formål tog NewOr’Nielsen, som i dagens anledning var i udgaven ”Hot Six” plads foran scenen og direkte op til dansegulvet. – Besætningen var: Ole ”Banjo” Nielsen, Henrik Rosenvinge, Jørgen Tarnow, Leif Bjerborg, Per Østergård og Norbert Susemihl.

Per Østergård udtrykte stor tilfredshed med, at Jazzclub Saint Louis nu er tilbage, hvor det hele startede – nemlig i Kirkeskoven.

Og så fik den ellers hele armen – hvor bandet med dynamik og dygtighed gav os hele deres efterhånden brede repertoire. Henrik Rosenvinge, som adskillige af os ikke anede kunne synge, viste sig at besidde absolut fortrinlig jazzstemme.
Jo - publikum kom på benene og ud på dansegulvet, som var velbesat hele aftenen.

Det var en rigtig fin afslutning på en generalforsamling, som var kronen på et ualmindelig godt 2006 i jazzklubben.

Tak til alle de fremmødte for en fin opbakning.

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
.