Arrangementer

.

.

Generalforsamling med NewOr' Nielsens Jazzband

Fredag den 04. februar 2005 kl. 20.00 på Nyråd Kro

.
. . Dagsorden:
.
1. . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
.
2. . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
.
3. . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
.
4. . Behandling af indkomne forslag.
.
5. . Fastsættelse af kontingent.
.
6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse:

a) Valg af kasserer for 2 år
a) På valg er Bodil Hansen (modtager genvalg)

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) På valg er Kurt Nielsen, Jan Sørensen og Niels Skov
b) (alle modtager genvalg).

c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
c) På valg er Grethe Daugaard og John Hemmingsen
b) (begge modtager genvalg).
.
7. . Valg af revisor og suppleant:

a) Valg af revisor for 1 år.
a) På valg er Jørgen Larsen (modtager genvalg).

b) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
b) På valg er Lone Skov (modtager genvalg).
.
8. . Eventuelt.

Menuen var STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS.

Efter generalforsamlingen er der underholdning ved NewOr’Nielsens Hot Five
(Ole Nielsen, Henrik Rosenvinge, Per Østergård, Jørgen Tarnow og
Norbert Susemihl).


.

Referat af Generalforsamling fredag den 4. februar 2005

.
Ad.1 . Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Karl Erik Møller, som takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som referent valgtes Helle Hemmingsen. Valget af stemmetællere blev udsat, indtil vi så, om vi fik brug for dem.
. . .
Ad.2 . Formandens beretning, herunder aktivitetsmæssig rapport og planer for det kommende år.
Lone Foli fortalte, at 2004 havde været endnu et rigtig godt år for Jazzclubben med tilgang af nye medlemmer og god tilslutning til arrangementerne, som vi har haft 10 af i 2004.

Vi startede den 16.01 med Goosetown Jazzband – vores husorkester No. 1.
Den 06.02 havde vi Generalforsamling og derefter NewOr’Nielsen.
Den 05.03 Søren Sørensen’s Swing Cats i Medborgerhuset.
Den 02.04 Mountain Village fra Tyskland.
Den 30.04 Tin Roof Jazzband.
Den 04.05 Jazz Five.
Den 17.07 var der Havnejazz med Goosetown Jazzband og Roose Wood Blues Band.
Efterårssæsonen startede den 03.09 med Spar 2+1 med Claus Forckammer.
Den 01.10 havde vi besøg af Spirit of New Orleans.
Den 05.11 kom Fjeldtetten med Mogens Johansen (Majken måtte melde afbud).
Som en dejlig afslutning på året spillede The Paul Harrison Band den 26.12.

Programmet for i år, ser således ud:
14.01 Goosetown Jazzband.
04.02 Generalforsamling og derefter NewOr’Nielsen and his Hot Five.
04.03 gensyn med Blå Mandag.
01.04 gensyn med River Band.
06.05 Søren Sørensen’s Swing Cats i Medborgerhuset.
23.07 Havnejazz med Goosetown Jazzband og Tobacco, som er et ungt, lokalt orkester, som kan spille lidt af hvert. 

Til efteråret:
02.09 Finneys Jazzmen.
07.10 Jazz Five (vinder af Femø Jazz-prisen 2004).
04.11 The Farmers Incredible String, Rythm and Horn Band fra Fyn (et 7-mands orkester, som tog kegler på Femø Jazz).

Lone Foli afrundede beretningen med at sige tak for et godt år i jazzclubben og tak til alle gamle og nye medlemmer, som var mødt op til arrangementerne i løbet af året.

Tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.

Især tak til Niels for det store arbejde med bladet og før/efter anmeldelser i aviserne.

Tak til vores sponsorer og annoncører, og til Thomas fra Nyråd Kro, som har overtaget os fra Jes og Annika. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

. . .
Ad.3 . Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kasserer Bodil Hansen fremlagde regnskabet og oplyste, at vi nu havde 257 medlemmer.

Overskuddet var ikke så stort som sidste år, hvilket til dels skyldtes investering i nyt kamera (det gamle var blevet stjålet) samt kr. 6.000 mindre i kassen fra Havnejazz.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt.

. . .
Ad.4 . Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
. . .
Ad.5 Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes på kr. 100.
. . .
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
a) . Kasserer Bodil Hansen genvalgtes for 2 år.
b) . De 3 bestyrelsesmedlemmer Kurt Nielsen, Jan Sørensen og Niels Skov genvalgtes for 2 år.
c) . De 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, Grethe Daugaard og John Hemmingsen, genvalgtes.
. . .
Ad.7 Valg af revisor og suppleant.
a) . Revisor for 1 år: Jørgen Larsen blev genvalgt.
b) . Revisorsuppleant for 1 år: Lone Skov blev genvalgt.
. . .
Ad.8 Eventuelt.
Lone Foli sluttede af med at overrække en flaske til Steen Olsen som tak for udbringning af vores blade – han bruger benene i stedet for Jazz Clubbens penge til frimærker.

Generalforsamlingen blev gennemført på en halv time, og så var der jazz med NewOr’Nielsen and his Hot Five.
.
For referatet
05.02.2005
Helle Hemmingsen
Godkendt
05.02.2005
Karl Erik Møller, Dirigent
. . .

- og så var der jazz med NewOr’Nielsens Hot Five

.
Tryk på billederne for stor størrelse.
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk Tryk Tryk Tryk Tryk
Tryk
.